|

Jamming Methods to Protect Stationary or Slow-Moving Objects

Authors: Vlasov K.V. Published: 02.08.2017
Published in issue: #4(115)/2017  
DOI: 10.18698/0236-3933-2017-4-79-87

 
Category: Informatics, Computer Engineering and Control | Chapter: Methods and Systems of Information Protection, Information Security  
Keywords: high-precision weapons, homing head, radioelectronic warfare, estimation of efficiency, deflecting countermeasures

The study tested the jamming algorithms and principles related to the field of radioelectronic warfare. The method examines the effectiveness of active and passive jamming against high-precision weapons to protect stationary and slow-moving objects. First, we carried out the analysis of open public sources and patents on existing methods and defense systems and substantiated the complex structure, which includes means of protection and means of reconnaissance and detection. Then, we found a method for protecting the complex in accordance with the proposed complex structure and developed general guidelines for jamming algorithms. Finally, we did an energy calculation based on the active homing head of the millimeter range.

References

[1] Zaytsev A.G. Objects categorization. Algoritm bezopasnosti, 2006, no. 6, pp. 7-9 (in Russ.). Available at: http://www.algoritm.org/arch/06_6/06_6_1.pdf

[2] Grechishnikov E.V., Komolov D.V. Sposob zashchity ob’ekta ot upravlyaemykh raket [A method of objects protection against guided missile]. Patent RF 2390721. Publ. 27.05.2010.

[3] Utemov S.V., Potapov V.V. Sposob zashchity ob’ekta ot upravlyaemykh raket [A method of objects protection against guided missile]. Patent RF 2320949. Publ. 27.03.2008.

[4] Levshin E.A., Onufrienko V.V., Rekhviashvili V.N., Glukhov V.S., Pavlov P.V., Nepomiluev A.Yu., Korovin R.A. Sposob zashchity malorazmernogo podvizhnogo ob’ekta ot vysokotochnogo oruzhiya s lazernym navedeniem [Method of small moving object protection from high-precision weapon with laser guidance]. Patent RF 2563472. Publ. 20.09.2015.

[5] Mikhaylov A.A., Mikhaylova S.A. Sposob zashchity ob’ekta radiosvyazi ot radionavodimogo vysokotochnogo oruzhiya i sistema ego realizatsii [Method for radio-communication object protection from precision weapons with radio guidance and its realization system]. Patent RF 2516265. Publ. 20.05.2014.

[6] Ogorkewicz R.M. Detection and obscuration counter anti-armor weapons. Development of active protection systems for combat vehicles is slowly gathering momentum. Jane’s International Defence Review. 2003, January, pp. 49-53.

[7] Donskov Yu.E. Protection of tactical units in a combat operation (battle). Military Thought, 2006, no. 2, pp. 16-20 (in Russ.).

[8] Donskov Yu.E., Tatarchukov V.A., Zagorud’ko A.V. On the protection of the tactical troop formations in combined-arms combat. Military Thought, 2006, no. 11, p. 43 (in Russ.).

[9] Donskov Yu.E., Tatarchukov V.A., Zagorud’ko A.V. Protection of tactical units in the course of operation: methodological aspect. Military Thought, 2006, no. 4, p. 42 (in Russ.).

[10] Khadzhieva Ya.Ya. et al. Sposob obnaruzheniya nazemnykh vystrelov, sposob postanovki aerozol’nykh masok-pomekh nad kolonnami i gruppami podvizhnoy tekhniki ili dlinnomernymi ob’ektami i komplekt apparatury optiko-elektronnoy razvedki i optiko-elektronnogo podavleniya dlya ikh osushchestvleniya [Ground shot detecting method, method of planting jamming masks above columns and mobile machinery groups or long-length objects and the set of electrooptic reconnaissance equipment for their implementation]. Patent RF 2495358. Publ. 10.10.2013.

[11] Evdokimov V.I., Gumenyuk G.A., Andryushchenko M.S. Nekontaktnaya zashchita boevoy tekhniki [Non-contact weaponry protection]. Sankt-Petersburg, Renome Publ., 2009. 176 p.

[12] Skol’nik M.I. Spravochnik po radiolokatsii. T. 1: Osnovy radiolokatsii [Radiolocation guide. Vol. 1. Fundamentals of radiolocation]. Moscow, Sovetskoe radio Publ., 1976. 456 p.

[13] Nefedov S.I. The problem of choice of efficient working frequency range for space vehicle imaging radar. Nauka i obrazovanie: nauchnoe izdanie MGTU im. N.E. Baumana [Science and Education: Scientific Publication of BMSTU], 2011, no. 10 (in Russ.). URL: http://technomag.bmstu.ru/doc/216417.html

[14] Abramenko G.V., Vlasov K.V., Krasnoshchekov M.A. Prakticheskie rekomendatsii po primeneniyu sistemnogo analiza k proektirovaniyu slozhnykh sistem [Practical recommendations on system analysis application for complex system engineering]. Moscow, OOO "Orgservis-2000" Publ., 2015. 300 p.